Alumni

 • Achintya K. Mandal
 • Amitabha Chanda
 • Anandarup Roy
 • Angshuman Paul
 • Anindita Chatterjee
 • Anindita Sarkar
 • Animesh Sharma
 • Avisek Gupta (avisek003[at]gmail.com)
 • Baishakhi Halder
 • Barun Kumar Nandy
 • Bikash Santra (bikash.santra[at]isical.ac.in)
 • Bibhas Chandra Dhara
 • Brojeswar Bhowmik
 • Debrup Chakraborty
 • Dipak Kar
 • Durga Prasad Muni
 • Isita Dasgupta
 • Jayashree Mitra
 • Jayati Ghoshal
 • Joydeb Sasmal
 • Kaushik Majumdar
 • Kaustuv Nag
 • Mahua Bhattacharya
 • Moitreya Chatterjee
 • Nilanjan Ray
 • Paramita Sengupta
 • Piyali Chatterjee
 • Pradip Ghanti
 • Pulak Purkait
 • Rajesh Kumar
 • Ranjan Mondal (ranjan15_r[at]isical.ac.in) 
 • Rudrashish Chakraborty
 • Sharmistha Bhattacharjee
 • Subhashis Mitra
 • S B Jena
 • Samrat Paul
 • Sanchayan Santra (sanchayan.santra[at]gmail.com)
 • Sandip Paul (talk2sandip[at]gmail.com)
 • Sankha Subhra Mullick (mullicksankhasubhra[at]gmail.com)
 • Sayan Tarafder
 • Sitangshu Kumar Das
 • Snehasis Mukherjee
 • Subhasis Dasgupta
 • Sudeshna Sarkar
 • Shounak Datta
 • Sounak Dey
 • Sreeparna Banerjee
 • Susanta Mukherjee
 • Tandra Pal
 • Tapan Kumar Dinda
 • Yusuf Akhtar (yusuf_r[at]isical.ac.in)