76 Gurjar o meena samprodayer moddhey sangharsha. Gurjarder tophosili upojati te antarbhukto korar biruddhe meena netader protibader karon. Gurjar samproday nijeder tophosili upojatibhukto korbar jonno andolan korche. Er biruddhe meena samprodayer netara protibad korchen. Meenader aapottir prodhan karonguli ki? Prasongik nothite ei dui samprodayer sangharsher mul karongulir ullekh thaka chai 77 Hijbollah guerrillader aakromon. Bharatiyo o israeli senabahiner opor Hijbollah guerrillader aakromon. israela santirokharthe niyojeto Bharatiyo o israeli sainoder opor Hijbollah guerrilla aakromon chalache. Prasongik nothite ei aakromon sankranta tathya thaka chai. 78 Ram mandir niye Advani-singhal sanghat. Ram mandir niye BJP neta L k Advani o Vishwa Hindu Parishoder sabhapati Ashok singhaler moddhey bibad. Prasongik nothite BJP neta L k Advani o Vishwa Hindu Parishoder sabhapati Ashok singhaler moddheykar badanubad sankranta tathya thaka chai. Ae netader annyo kono bishoae bitarko athaba BJPr ba VHPr annyo netader moddheykar bibad ba antardondo akhane aprasongik. 79 china abong mount everester moddhey sorok prokalpo. china theke mount everest porjonto rasta nirmaner prokalpo. Prasongik nothite china theke mount everest porjonto rasta nirmaner prokalpo. Athoba ei bishoae china o bharater aadhikarikder moddhey aalochona sankranta tathya thaka chai. 80 Advanir biruddhe Babri masjid dhongsho mamla dayer. Babri masjid dhongsho mamlae Advanir biruddhe aaeni padakheper suchana. Prasongik nothite L k Advanir biruddhe prathomik aaenanug babostha grohon jotha FIR dayer , rae bareilly aadaloter nirdesh sankranta tathya thaka aaboshayak. Allahabad high courte ae mamlar sthanantoron ba Allahabad aadaloter ghatona akhane aprasongik. 81 Bharate Japane Encephalitis-pratishedhak karmosuchite samasya. Bharater shisuder Japane Encephalitiser hath theke rokha korar udeshay Bharatiyo sastho mantrak je karmosuchi grohon korechhe sete rupayon korte geye ki ki badhar sommukhin hote hoaeche? Bharateo shisuder Japane Encephalitis pratishedhak tika dete geye ki ki samasya dekha deyeche? Bharate proyojon metabar moto tika utpanna na hawae bidesh theke(bishesoto china tahke)tika aamdani korar kotha bhaba hoaeche. Ae sankranta aalochonao Prasongik bole gonno kora hobe. 82 Srinagar theke Muzaffarabad porjonto bus pariseva. Prostabito Srinagar-Muzaffarabad bus pariseva o bharat-pak bibad nirosone tar bhumika. Bharater Srinagar o pakistaner Muzaffarabader moddhey bus pariseva chalu korar prastab bibechona kora hoche. Duti desher moddhey bibad nirosone ei pariseva kotota pratyaasha jageache? bibhinno jongi sangathan ei pariseva bahoto korte bus e hamla korar humki deyache. Ae dhoroner khoboro akhane Prasongik. 83 Laloo Prasad Yadav abong Ram Vilas Paswaner nirbachoni prochar. Muslim voterder vote tante Laloo Prasad Yadav abong Ram Vilas Paswaner prachesta. Prasongik nothite muslim vote pawar udeshae Laloo Prasad Yadav o Ram Vilas Paswaner bibhinno proyasher biboron thaka chai. Muslimder uddeshe dewa bibhinno pratisruti o prolobhon sankranta tathya akhane sobises ullekhoniyo. 84 Swami Ramdever biruddhe Brinda Karater obhijog. Brinda Karater obhijog Swami Ramdever bikraye kora oushodhe bibhinno praneer dehangsho aache. Brinda Karater obhijog-Swami Ramdever bikraye kora oushodhe praneer dehangsho thakar dorun tini Bharatiyo oushodh o prasadhansamagri bidhir license o labelling sankranta anushasan langhon korechhen. Prasongik nothite ei obhijog sankranta tathya thaka chai. 85 Mumbai bisforone abhijukto Abu salem jail hephajate. Mumbai bisforone abhijukto Abu salem ke jail hephajote rakhar jonno aadaloter nirdesh. Mulatoh Abu salemer Mumbai bisforon kande jorito thakar obhijog akhane Prasongik. pradip jain hotya mamla, passport jaliyate mamla ba anya kono aparadh sankranta tathya akhane aprasongik. 86 Mumbai o delhi bimanbondorer besarkarikoron. Mumbai o delhi bimanbondorer besarkarikoroner jonno sarkarer sidhanta o tender prastuti. Mumbai o delhi bimanbondorer besarkarikoron abong aadhunikikaroner sidhanta abong se sankranta tendere Anil Ambanir 'Reliance Airport Developer' sangasthatir ongshagrohon bishayak tathya akhane Prasongik, kintu ar theke udbhut mokaddamar khabar akhane aprasongik. 87 Siachena sena abosthan niye Manmohan singh o Pervez Musharafer boithak. Siachena sena abosthan niye bharater pradhanmantri Manmohan singh o Pakistaner president Pervez Musharafer moddhey aalochana. Prasongik nothite Siachena sena abosthan niye bharater pradhanmantri Manmohan singh o Pakistaner president Pervez Musharafer moddhey boithak sankranta tathya thaka chai.< /narr> 88 Shankar Raman hotyae abhijuktoder graphtarir biruddhe gono protibad. Shankar Raman khuner abhijoge kanchir Shankaracharya Jayendra Saraswati abong Vijyandra Saraswatir graphtar o ar biruddhe janagoner protibad. Prasongik nothite Shankar Raman hotya mamlae jorito thakar abhijoge kanchir Shankaracharya Jayendra Saraswati abong mather upopradhan Vijyandra Saraswatir graphtar abong ar biruddhe janagoner protibad sankranta tathya thaka chai. 89 'Teler binimaye khadya kelengkari'-te congresser mantrira. Bidesh mantri Natwar Singh o congresser onnano mantrider biruddhe Iraqe 'Teler binimaye khadya kelengkari'-te jorito thakar abhijog o tadanto. Prasongik nothite Iraqe 'Teler binimaye khadya prakalper durniti' mamlae Enforcement shakhar tadanto, Bidesh mantri K.Natwar Singh o congresser kotipoae mantrir durnitite jorito thakar obhijog sankranta tathya thaka chai. 90 Bharatiyo protinidhidaler Bangladesh safar. jal banton, nirapotta abong jangi prashikhon shibir sankranta kathabartar jonno Bharatiyo protinidhidaler Dhaka safar. Prasongik nothite Bharatiyo protinidhidaler Dhaka safare aalochito nimnalikhit bishoagulir ak ba akadhik ullekh thaka chai- -Bharat o Bangladesher moddhey Teestar jal banton -Jangi prashikhon shibir o nirapotta -Bangladesher maatite santrasbadi shibirer asthitto ashikar koraye bharater asantosh -Bangladeshe Ulfa ugrapanthider prashikhon o sekhan theke tader karjokalap niyantran karar bapare Bharater aashonka. 91 Pratibha Patiler biruddhe aarthik durnitir abhijog. Pratibha Patiler biruddhe aarthik durnitir abhijog. Prasongik nothite Pratibha Patiler biruddhe Kargil funder taka aattosat kara, samabaye bank theke aatiyoder rin paeeye dewa o ta parisodh na karar baipare sahajjer abhijog abong rastrapoti nirbachone tar mononoyaner biruddhe N. D. Ar aapatti sankranta tathya thaka chai. 92 Sri Lankar Tamil Tigerder karjokalap. Sri Lankar Tamil Tigerder desh birodhe karjokalap. Prasongik nothite Tamil Tigerder dhangsatwak karjokalap, Sri Lankar grihajuddhe tader bhumika, Sri Lankar senader opore tader aakromon prabhiti sankranta tathya thaka chai. 93 Ghusher binimaye sangsade prashno. Bharatiyo saangsader ghusher binimaye sangsade prashno krarar durniti camerae dhora porlo. Lok sabha o Rajya sabhar kichu saagnsad sangsade prashno tolar jonno ghush nite geye camerae dhora pore. Prasongik nothite ei sankranta tathya thaka chai. 94 Bharatiyo nousenar biruddhe tathya pacharer abhijog. Bharatiyo nousenar biruddhe tathya pacharer abhijoger bhittite tadanto. Bharatiyo nousenar biruddhe bideshe tathya pacharer abhijog utheche. tar bhittite CBI je tadanto chalache, Prasongik nothite ei sankranta tathya thaka chai.< /narr> 95 'Big Brother' anushthane bornoboesammo mulak bibad. Shilpa Shetty abong Jade Goodyr moddhey bornoboesammo mulak bibad. Prasongik nothite 'Big Brother' anushthane Shilpa Shettyr prati Jade Goodyr bornoboesammo mulak aachoron abong tate Shilpar pratikriya sankranta tathya thaka chai. 96 Pramod Mahajaner hotyakari. aadalote Pramod Mahajaner hotyakarir hotyar daye aswikar kara. Pramod Mahajan hotya mamlae abhijukto byakti ei hotyar daye aswikar kareche. Prasongik nothite oe byaktir abhijog aswikar sankranta tathya thaka chai. 97 Reliance Grouper malikana niye Ambani bhratader moddhey bibad. Reliance Grouper malikana niye Mukesh Ambani o Anil Ambanir moddhey bitorka. Prasongik nothite Reliance Grouper malikana niye Mukesh abong Anil Ambanir moddhey bibad abong K.V.Kamather madhyame Reliance goshthir mulya nirdhoraner churanto report paribashan kora, sankranta tathya thaka chai. 98 Arunachal Pradesher opor chinar daabi ke Bharat kharij korlo. Arunachal Pradesher opor chinar daabi ke Bharater kharij kora. Prasongik nothite Arunachal Pradesher opor chinar daabi ke Bharater kharij kora abong ar sopokhe Bharater jukti sankranta tathya thaka chai. Arunachal Pradesh sarkarer baktabya akhane aprasongik. 99 Pashukhadyo kelengkarite Laloo Prasad Yadav. Pashukhadyo kelengkarite Laloo Prasad Yadaver jorito thakar proman. Prasongik nothite rail mantri Laloo Prasad Yadaver bahu koti takar Pashukhadyo kelengkarite jorito thakar proman sankranta tathya thaka chai. 100 Abaiddho passport mamlae Monica Bedi. Monica Bedir biruddhe Hyderabad theke jaal passport koranor abhijog. Prasongik nothite Monica biruddhe naam bhariye Hyderabade passport jaaliyatir abhijog ba se bishoae CBI tadanto sankranta tathya thaka chai. Anya kothao korano jaal passport akhane aprasongik. 101 Pramod Mahajaner bangloae moder aasor. prayato Pramod Mahajaner sarkari bangloae tar putro Rahul, Bibek Moitra o annanyader je mod o maadoker aasor bosechillo tar bistarito bibaran chai. Rahuler baba proyato Pramod Mahajaner sarkari basosthane gobhir rater mod o maadoker aasare Rahul Mahajan o Bibek Moitra jorito chilan. Oe rater ghatona , jemon kara upasthit chilan, ki dhoroner mod/maadok sebon kora hoaechilo etyaadi sankranta tathya thaka Prasongik. je samosto nathir mukhya bishae tar paraborti ghatona( jemon rajnaetik jalghola ba Rahuler daktari report, pulishi tadanto niye bitarko etyaadi ) sae sob nathi akhane aprasongik. 102 Pakistani cricketerder dope kelengkari. Shoaib Akhtar o Mohammed Asif doping e abhijukto. Prasongik nothite mulotoh Shoaib Akhtar o Mohammed Asifer biruddhe doping er abhijog ba CAS er newa padokhep sankranta tathya thaka chai. 103 Baglihar jal-bidyut prokalpo niye dipakhik samasya. Baglihar jal-bidyut prokalpoke ghire Bharat-pak samasyae Bharater abosthan. Baglihar jal-bidyut prokalpoke kendra kore Sindhu o tar sakhanadir jal banton prosange Pakistan o Bharater moddhey bibad dekha deyache. Prasongik nothite ei bapare Bharat sarkarer abosthan sambandhe tathya thaka chai. 104 Jaya Bachchaner Rajya Sabhar saangsad pad kharij. Labhjanak pade aasin thakar abhijoge Rajya Sabhar saangsad pad theke bahishkrito Jaya Bachchan ki ki aaeni padakhep niyechen? Labhjanak pade aasin thakar abhijoge Jaya Bachchanke Rajya Sabhar saangsad pad theke kharij kora hoaeche. Ae sidhanter protibade tini aadaloter daarostha hoaechen, Prasongik nothite tar bibaran thaka prayojan. 105 Taj heritage corridor durniti. Bahu koti takar Taj heritage corridor durnitite uttar pradesher Chief Minister o ucchapadoshtha aamlader jorito thakar abhijoge CBI tadanto. Prasongik nothite 175 koti takar Taj heritage corridor durnitite mulotoh Mayavati, D.S Bagga abong R.K. Sharmar biruddhe CBI tadanto sankranta tathya thaka chai. 106 Taslima Nasreener upanyas 'Lajja' opor nishiddhogga. Muslim dharmiya aabege aaghat hanar daye Taslima Nasreener upanyas 'Lajja' opor nishiddhogga. Prasongik nothite Taslima Nasreener 'Lajja' upanyaser biruddhe Muslim janaganer bikhobh ba tar phale 'Lajja' ke nishiddho karar ullekh thaka chai. 'Lajja' chara annyo kono upanyaser prasanga akhane aprayojanio. 107 Uttar Pradeshe akte muslim bidweshi CDr prakash ghire uttejana. Bharater Uttar Pradesher nirbachan ke kendra kore akti muslim bidweshi CDr prakash niye BJPr biruddhe abhijog o BJPr newa padokhep. Prasongik nothite Uttar Pradesher muslim bidweshi CDte BJPr jorito thakar abhijog, CD toeri/paribartoner sange jukto doleo karmider BJP theke samayek bohishkar etyaadi sankranta tathya thaka chai. 108 Brihatara Nagaland. Brihatara Nagalander sapokhe naga sangathan NSCNer daabi o tar biruddhe pratibashe rajyaguler protibad. Prasongik nothite Brihatara Nagalander jonno daabi o tar biruddhe Assam, Manipur, Arunachal Pradesher protibad sankranta tathya thaka chai. 109 Raj Thackerayer notun rajnaetik dal. Mumbaite Raj Thackerayer notun rajnaetik dal gathaner sidhanta o ghosona. Prasongik nothite nijer khurtuto bhai uddhav Thackerayer (Balasaheb Thackerayer putra) sathe kromagata matabirodh, Mumbaite Raj Thackerayer notun rajnaetik dal gathan sankranta tathya thaka chai. 110 Bharat-china samparka o simanto banijya. Nathular modhey diye simanto banijya o indochina samparke tar probhab. Nathular modhey diye simanto banijyar madhayame Bharat-china samparkaer unnati, sambhabya birodher karon, ei bapare dui desher aadhikarikder aasha o aakankha sankranta tathya prasongik. Nathular modhey diye panya chalacholer bishad bibaron akhane aprasongik. 111 Mumbai a Dance bar nishiddho. Mumbai a Dance barer opore nishiddhagga o nartakider protibad. Maharashtra mantrisabhae Mumbaier Dance bar nishiddho karar sidhanto abong ei nirdesher biruddhe nartakider protibad o michhil sankranta tathya thaka chai. 112 Gutkha malikder andhokar jagoter sathe aataat. Bikkhato Gutkha companyer (Manikchand o Goa) sathe Dawood Ibrahimer jogsaajos. Prasongik nothite Manikchand Gutkha o Goa Gutkha malikder sathe dushkriti Dawood Ibrahimer jogsutra sankranta tathya thaka chai. annanya companyer sathe Dawood Ibrahimer samparko akhane aprasongik. 113 Bangladesher rajnaetik haanahaani. BNPr doleo kondol o Awami leaguer sathe rajnaetik sangharsha. Prasongik nothite BNPr samarthak o dalatyageder moddhey sangharsha, Sheikh Hasina o Khaleda Ziar samarthakder moddhey maaraamari abong daangaaye hataahater sankhya sankranta tathya thaka chai. 114 Pratirokha bibhaage astra kelengkarir tadanto. Deneler sathe George Fernandezer astra kroyer chukti abong oe chukti ghire durniti tadanto karar janno Pranab Mukherjeer daabi. Prasongik nothite dakkhin aafricar shongstha Deneler sathe prakton mantri George Fernandezer astra chukti, Pratirokha mantri Pranab Mukherjeer se chukti sankranta tathya sandhan o astra kroyer bishae tadanter daabi etyaadi bishae tathya thaka chai. 115 Varanasite parpar bisphoran. Kramik bisphorane Varanasir Sankatmochan mandire hataahata. Prasongik nothite Benaras Hindu bishwabidyalayer nikat jonakirno Sankatmochan mandire pratham bisphoran, tarpor laagaataar aaro koyekti bisphoran abong tate hataahater sankhya sankranta tathya thaka chai. 116 Encounter specialist Daya Nayak. Aayer sathe sangatihin sampatti thakar mamlae Daya Nayaker biruddhe ACB ki ki padokhep grohon koreche? Prasongik nothite Encounter specialist Daya Nayaker biruddhe durniti daman shakha ki ki abhijog aneche? Dayar stri ba sahojogider biruddhe abhijog sankranta nothi akhane aprasongik . 117 Kalinganagarer jomi bitorka. Kalinganagarer jomi aadhigrohon samasyaye aadibasider tarofe boitheker prastab ba Orissa sarkarer tarofe kendrer madhyasthata prarthana. Kalinganagarer jomi bitorkar samadhane aadibasira Orissa sarkarke boithak dakar anurodh janaye, Orissa rajya sarkar a bishae kendrer madhyasthata prarthana kore. Prasongik nothite ei sankranta tathya thaka chai. boitheker anyo bibaran akhane aprasongik. 118 Ayodhyae santrasbadi haamla. Ayodhya haamlar pichone Pakistani santrasbadider sambhabya haath abong ei haamlar prabhab. Prasongik nothite Ayodhya haamlar khoyekhoti, haamlar protibad e sangathita bandh, haamlar jonno Pakistani santrasbadider opor sandeho abong ei ghatonake dharmiyo bishaser opor aaghat bole BJPr montabya etyadi sankranta je kono tathya thaka chai. 119 Bitorkito Taj Mahal. Taj Mahal adhigrohon niye bitorko? Taj Mahal ki Wakf sampatti? Uttar Pradesh Sunni Wakf Boarder a sankranto daabir sapokhe ki proman aache? Bharatiyo puraatatbik sarbekhan bibhager tarafe proman daabi o Taj Mahaler besarkarikoroner proyaas samporke je kono tathya akhane Prasongik. 120 Anara Guptor Sex CD mamla. Prakton 'Miss Jammu' Anara Guptor biruddhe Sex CD kelengkarir abhijog o Andhra Pradesher forensic laboratoryr report. Sex CDte abhinoye korar abhijoge Anara Guptoke graphtar kora hoae. Andhra Pradesher forensic laboratoryr reporte sae abhijog ke bhittihin bole daabi kare Prasongik nothite sae bishae tathya thaka chai. 121 'Samjhauta Expresse' bisphoran. 'Samjhauta Expresse' sanghatik bisphoran. Prasongik nothite 'Samjhauta Expresse' bisphoran abong tate hataahater sankhya sankranta tathya thaka chai. 122 Sanjay Dutter aatmasamorpon. 1993ar Mumbai bisphorane abhijukto Sanjay Dutter aatmasamorpon. Prasongik nothite 1993ar Mumbai bisphorane abhijukto Sanjay Dutter aatmasamorponer jonno aadaloter pradatto samayesema abong tar aatmasamorpon sankranta tathya thaka chai. 123 Yasser Arafater mrityu. Palestine neta Yasser Arafater mrityu. Prasongik nothite Palestine neta Yasser Arafater mrityu sankranta tathya thaka chai. Palestiner rajnaetik ashanti akhane aprasongik. 124 Bharater bibhinna rajyae beaaeni maadok drabber kenabacha. Bharater bibhinna rajyae beaaeni maadok drabber byabsha. Prasongik nothite Bharater bibhinna praante beaaeni maadok drabber bikroye kendraguli bishesoto rajyagulir naam thaka abosyak. 125 Lal Masjid haamla. Moulobaadi chatroder Islamabader Lal Masjid gherao abhijan. Prasongik nothite Lal Masjider pradhan emmamer graphtar, emmamer muktir daabite Moulobaadi chatroder Masjid gherao abong pulisher sange tader sangharsha sankranta tathya thaka chai.